برنامه اندروید 🔺
نسخه دو
#فیش_جامع_صفر
برنامه کاربردی متناسب با ماه صفر
🔺فیش منبر
🔺فیش مرثیه
🔺فیش منبرهای کوتاه
🔺صوت سخنرانان کشوری
🔺متن منبر سخنرانان مشهور کشوری
🏴با محوریت مناسبتهای 👇
🔶اربعین حسینی
🔶شهادت پیامبر اکرم علیه السلام
🔶شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام
🔶شهادت امام رضا علیه السلام

دانلود فایل