با سلام و عرض ادب نرم افزار موبایلی جامع طلبه یار
حهت دسترسی به :

#اخبار_طلبگی

#سبد_کالا
#اخبار_فوری_شهریه
#رفاهی_معیشتی
#اخبار_طلاب_خواهر
#استخدامی
#فیش_منبر
#اعزام_مبلغ
#اخبار_آموزش
#سامانه_های_طلبگی